quinta-feira, maio 28, 2009

Poeta galego, Celso Emilio Ferreiro

ESCRITO NA PAREDE DO CIMENTERIO

Si os que xacen dentro non poden saíre,
i os que viven fora non queren entrar,
istes rexos muros que coutan as campas
son un monumento da idiotez humán.

in Cimenterio Privado (1973)